سياست معاويه ، جامه علي (ع)

گـفـتـم :
مگر نه اين است كه راه و رسم  حسين (ع) را درييش  گرفتن ، به تنها ماندن در مقابل دشمن ، و روش علي گونه  نيز به شهادت  در محراب منتهي ميگردد ؟
از طرف ديگر درست است كه بظاهر هنوز مردم نسبت به اين رويدادها حساس هستند ولي عملا كسي قصد ندارد سرزمين و خانه خودش را كربلا كند يا به گونه اي بر پياده شدن عدالت پافشاري كند كه او را ترور كنند    ؟

  گـفـت :
بله ، مردم امروزه امامي (حاكمي) ميخواهند كه ضمن باور داشتن اين مفاهيم ، برايشان پيروزي به ارمغان بياورد ،   مردم ما به اندازه كافي امامي كه به قيمت تحمل شكست ظاهري و مادي از اصول خويش عقب ننشسته است ،  داشته اند  ، البته ما نيز ميدانيم كه تاكيد مردم بر اينكه حاكم اين صفات (امام گونه) را داشته باشد براي اين است كه اين گونه در راه خدمت به آنها جان فشاني كند نه اينكه آنها را وادار به جان فشاني كند !

گـفـتـم :
خوب پس تو (شما) از سياست هاي حضرت علي و امام حسين و امثال اينها كه نميتواني استفاده كني چون به هرحال به طور ظاهري هم كه شده نتيجه آنها شكست است ، و اگر بنا بود شكست بخوريد و اسطوره ديگري به فراوان اسطوره هاي موجود بيفزاييد چرا به خودتان و مردم زحمت و دردسر داديد و مسير انقلاب  را به اينجا كشانديد ؟

گـفـت :
ما از سياستي استفاده ميكنيم كه امتحان اش را پس داده و پيروز بوده است .

گـفـتـم :
اگر مردم بدانند كه شما از روشهاي غير اسلامي و غير مذهبي استفاده ميكنيد از شما روي گردان ميشوند و اين تصور كه اين رژيم اسلامي است ، خدشه دار ميشود ؟

گـفـت :
نه لزوما اين گونه نيست  كه سياستي اگر در گذشته منتج به پيروزي شده ، يا بشود ، غير اسلامي يا غير مذهبي باشد .

گـفـتـم :
اين چه سياستي است كه هم پيروزي مادي  ، و هم ظاهري اسلامي دارد ؟

گـفـت :  سياست جناب معاويه !

Advertisements