فایده یا زیان کسب انرژی روانی مذهبی

يكي از فوايد مذهب و دين در زندگي آدم انرژي رواني است كه با احساس تعلق به گروه و جمعيت متعصبين دفاع كننده از حريم مذهب به ما دست ميده
از يك طرف اينكه افراد با تعصب از دين شان دفاع ميكنند ، نفس بودن در اين گروه و جزو آنها به شمار آمدن به آدم احساس برتري و تشخص ميده
احساس اينكه هم دينان و هم مذهبان همه با تعصب و حرارت از دين شان و احيانا از همدين شان دفاع ميكنند ، به آدم حس خيلي بهتري ميده بخصوص به ما آدمهايي كه در اين جامعه ماشيني و سراپا دروغ از همه جا اميدمان بريده و خودمان را جزو هيچ گروهي احساس نميكنيم ، تصور اينكه جزو گروهي هستيم كه تا سرحد مرگ از دين مان و هم دين مان و مظاهر و اسطوره هاي ديني مان دفاع ميكنيم چه احساس آرامش بخش و امنيت آوري است
ضمن اينكه با قرار گرفتن در موضع حق ميتونيم با خيال راحت به هرچي ناحقه بتازيم و آنها را به لجن بكشيم و اتفاقا منطقي هم هست ، چون بسیاری از  دينداران

، در بيشتر جوامع و در بيشتر امور جزو پرهيزگاران هستند
يعني مراعات انصاف ، حق و حقوق ، عدالت و … را تا حدودی **  مي كنند
يعني چون دزدي نميكنند ، به خودشون اجازه ميدهند حيثيت دزدها رو نابود كنند
چون چشم چراني نميكنند ، هركاري كه دلشون خواست با چشم چرونها ميكنند
چون حق كسي را غصب نميكنند (یا صحیح تر بگیم تصور میکنند که غصب نمیکنند ) در دفاع از حق ، به خودشون اجازه ميدهند به هر روشي كه بهتر ميدونند با كساني كه متهم به غصب حقوق ديگران (ولو موهوم و افسانه اي) هستند ، بدون ملاحظات انساني برخورد كنند .تا اينجاي كار خيلي خوبه و خيلي هم براي روحيه آدم استفاده داره و برد داره
اما باخت هم داره ، چطور :
از آنجايي كه ما همگي انسان هستيم و انسان جايزالخطاست ، خواه ناخواه در زندگي با شرايطي روبرو ميشود كه مشمول وضعيت همانهايي ميشود كه بي ملاحظه به آنها تهمت ميزده و لجن مالشان ميكرده
اون موقع ديگه سقوط آزاد شروع ميشه و يك دفعه خودش خودش رو به پايين ترين سطح درجات انساني تنزل ميده
بنابراين هرچند براي روحيه يك انسان ( بخصوص انسان سرگشته امروزي ) تمسك به دين و مذهب خيلي مفيده ولي زياده روي در برداشت از آن نيز ميتواند بسيار خطرناك باشد

Advertisements