سفسطه حفظ دین بوسیله طرد دین داران

سفسطه حفظ دین با طرد همه دین داران ، حتی خود فرد
با این همه تناقض در متون دینی و رفتار دین داران چگونه کسانی که این وضعیت را درک می کنند و چشمان شان را نمی توانند بر روی حقایق ببندند ، باز هم دین خود را حفظ می کنند ؟
نمی دانم از لحاظ آکادمیک تحت چه عنوان طبقه بندی شده است ، ولی روش اش این است : فرد همه دین داران حتی خودش را طرد و لعن می کند ، و با این کار ساحت دین را منزه نگاه می دارد ، انگار که دین را کسی به غیر از دین داران ساخته اند :
———————————————————-
سخن امام آزادگان و چراغ راه آزاد انديشان ا لا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهي عنه ليرغب المومن في لقا» الله محقا فاني لا اري الموت الا سعاده و لا الحياه مع الظالمين الا برما ان الناس عبيد الدنيا و الدين لعق علي السنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فاذا محصوا بالبلا» قل الديانون آيا نمي بينيد که به حق عمل نمي شود و از باطل دست برنمي دارند؟! به طوري که مومن حق دارد که به مرگ و ديدار خدا مشتاق باشد. به راستي، من چنين مرگي را جز سعادت و زندگي در کنار ظالمان را جز هلاکت نميدانم! همانا مردم دنيا پرستند ! ودين ازسر زبان آنها فراتر نمي رود ! ودين را تا آنجا که زندگي شان را رو به راه سازد ! و بچرخاند پيروي مي کنند و چون در بوته آزمايش گرفتار شوند دينداران اندک اند !؟ (تحف العقول ص: 245)

 

مردم دنیا پرستند
دین از سر زبان آن ها فراتر نمی رود
دین را برای چرخاندن زندگی شان پیروی می کنند
در عمل دین داران اندک اند
خوب !؟
پس این همه جنگ و جهاد و کشتار برای چه ؟
چرا به دنبال یک مکانیسم بهتر که بهتر از این جواب بدهد نرویم ؟
مردم چه تقصیری دارند ؟
مگر سرشت شان را خودشان سرشته اند ؟
اگر این چیزی که اسم دین الهی بر آن نهاده ایم باعث نمی شود که ایمان واقعی بیاورند و به سعادت برسند ، تقصیر آنها چیست ؟
تا چند قرن دیگر بایستی بزور شمشیر و سرنیزه و گلوله و کتک و شلاق ، این «دین» را پیاده کنیم و باز به این نتیجه برسیم که مردم به این دین ایمان واقعی نمی آورند ؟
خوب چرا یک فکر دیگه نمی کنیم ؟

کسی نیست بپرسه :
خوب حالا چه فایده ای داره این مجموعه اعتقاداتی که اکثریت قریب به اتفاق باورمندان اش واقعی نیستند ، دین شان زبانی است ؟
چرا مکانیسمی که با این همه کشت و کشتار و زور و جهاد ، در آخر تعداد باورمندان واقعی اندکی ! از توی آن بعمل می آید را اصلاح نکنیم ؟
Advertisements